Kategoriler


SON YORUMLAR
Kaan çok eziksin
bsg. yazılımdan anlıyorsan bir işe gir.
İREM
Veri yapıları sınavım var..sınav süresi 30dk ve test..Veri yapılarında bilgili biri ücret karşılığında yardımcı olabilirse çok mutlu olurum..
Eray
29.8.2020 tarihli telefon numaram ile yaptığım yorum, ÖZEL DERS vermek, konu anlatımı yapmak veya freelancer olarak yazılım projelerinde yazılımcı olarak çalışmak içindir. Ödev yaptırmak, sınava girmek gibi isteklere geri dönüş yapmıyorum.
Tatar Ramazan
CLASS (Inheritance, abstract, interface, static) Kurallar: 1- Abstract ve interface classlarda new ile obje oluşturulamaz. Bu kural static sınıflar için de geçerlidir. 2- Statik metotlardan yalnızca statik değişken ve metotlar çağırılır. 3- Sınıfın tüm objeleri statik alanın aynı değerini paylaşır. 4- Sınıftan her obje oluştuğunda statik değişken değeri sıfırlanmaz kaldığı yerden devam eder. 5- Statik alana sınıftan obje oluşturmadan direk ulaşılabilir. 6- Statik değişken her zaman bir değere sahiptir. Nümerik değerler için değer atanmadıysa değeri sıfırdır. 7- Virtual metod, abstract ya da static olamaz. 8- Bir metod ya da properties override edilirken tipi değiştirilmez. 9- Türetilen sınıfta metod override edilmemişse ana sınıftaki içerik geçerli olur. 10- Bir interface uygulayan metod public olmalıdır. 11- Static metod abstract, virtual, override olamaz. 12- Properties?ler abstract ya da virtual olabilir. 13- Türetilen sınıf ana sınıftaki tüm abstract metodları uygulamazsa o da abstract olmalıdır. 14- Abstract metod içeren sınıf da abstract olmalı. 15- Abstract metod otomatikman virtual olur. 16- Türetilen sınıf abstract classtaki tüm metodları uygulamalıdır. 17- Virtual metod birden fazla türetilen sınıfta yeniden tanımlanabilir. 18- Bir sınıf birden fazla interface?i aralarına virgül konularak kullanabilir. 19- Interface tek başına hiçbir uygulama sağlamaz. 20- Abstract metod gövde içermez ve ana sınıf tarafından uygulanamaz. 21- Abstract sınıf içinde statik ya da virtual metod tanımlanabilir. 22- Bir interface metod uygulanırken public değilse başına tanımlandığı interface koyulur. 23- Protected tanımlanan field?a sadece türev sınıf içinden erişilir. 24- Fields (alanlar) virtual ya da abstract olamaz. 25- Interface?ler fields içermez. Properties içerebilir. 26- Bir constructor base ile miras alıyorsa hem aldığı mirası hem kendi içindekini uygular. İçi boşsa yalnızca kalıtım aldığını uygular. Miras alırken de derived (türetilen) classtaki parametre değerini esas alır. 27- Interface metod implemente edilirken override yazılmaz. Override virtual ya da abstract metodlar uygulanırken kullanılır.
World
Hello PIO
PIO
hello world
Tatar Ramazan
2009-10 yıllarında millet maaşını yazardı yüksek miktarlar alırlardı şimdi kimse yazmıyor zavallılar sürünüyorlar. Yanlışsam, durumunuz iyiyse çıkın yanlışlayın beni. Az bir kısmınız mutlu olacak diğerleri kıvransın dursun.
Tatar Ramazan
çok para bayılacaklar osuracaklar, sıçacaklar size zort zort zort...muhahah, puahahah...
tatminsiz
10.000 tl den aşağı çalışmam.

java ve c# ı yalayıp yuttum mssql oracle pl sql ibm db2 biliyorum. projeler yaptım kaç para alcam?
memnun
Muhasebe bölümünden bilişime geçtim 2 ay geride kaldım şimdi geri muhasebeye nakîl verdim ama bu parayı duyunca çallşmaya başladım
muhendis
Eskidendi o çok eskiden..mühendisler artık aç..4 yıllık mühendisim aldığım ücret 5000 tl...
cengiz
Ben de bilmiyorum faidesini...
orhon
ilk önce sql sonra t-sql

Bilgisayar Mühendisleri
Here is the website inspired me to use 
it as a guide when I tried to define 
myself as an engineer candidate a few 
years ago. It really helped me to work
 and study feeling in confidence with 
being on the right way. I suggest this 
website to whom it may direct her/his 
to find the right career path. It 
includes many articles varies from 
real life experiences to detailed 
software engineering issues. But the 
most dignified parts for me are the 
articles in general and career titles.
Son okunan makaleler:
Online Java Dersleri - Interface and Inner Classes
Beyond Unit Testing - Yazılım nasıl test edilmelidir
Flash CS4’ün Getirdiği Yenilikler
Bilgisayar Mühendisleri Kaç Para Alır?
Patlak Mühendis olma ihtimaliniz ne?
En iyi bilgisayar mühendisliği bölümüne sahip üniversiteler
En iyi bilgisayar mühendisliği bölümüne sahip üniversiteler
Yeni mezun bilgisayar mühendisleri için 10 büyük günah!
Bilgisayar Mühendisliği kontenjanları Elektronik mihendisliğini geçti!
En iyi bilgisayar mühendisliği bölümüne sahip üniversiteler
En iyi bilgisayar mühendisliği bölümüne sahip üniversiteler
Birkaç tavsiye
İş bulmak üzerine
Bilgisayar Mühendisleri için CV hazırlama rehberi - 3
ASP.NET - The SortedList Object
Database programlama...
Para ile ödev yapmak üzerine
Yeni mezun bilgisayar mühendisleri için 10 büyük günah!
Bilgisayar Mühendisleri için CV hazırlama rehberi - 3
Staj Yeri Nasıl Bulunur? Staja hazırlık olarak neler yapmalıyım?

Bilgisayar Mühendisleri Portalı

Online Java Dersleri - Interface and Inner Classes

 
BÖLÜM 7
 
Altuğ B. Altıntaş
© 2004
Arayüzler ve Dahili Sınıflar
(Interface and Inner Classes)
 
Diğer programlama dillerinde olan çoklu kalıtım (multiple inheritance) özelliği Java programlama dilinde yoktur. Java programlama dilinde çoklu kalıtım desteğinden faydalanmak için arayüz (interface) ve dahili sınıflar (inner classes) kullanılır. ()
 
7.1.Arayüz (Interface)
Arayüzler, soyut (abstract) sınıfların bir üst modeli gibi düşünelebilir, soyut sınıfların içerisinde hem iş yapan hem de hiçbir iş yapmayan sadece birleştirici rol üstlenen gövdesiz yordamlar (soyut yordamlar-abstract methods) vardı. Bu birleştirici rol oynayan yordamlar, soyut sınıfdan (abstract class) türetilmiş  alt sınıfların içerisinde iptal edilmeleri (override) gerektiğini geçen bölümde incelenmişti. Arayüzlerin içerisinde ise iş yapan herhangi bir yordam (method) bulunamaz; arayüzün içerisinde tamamen gövdesiz yordamlar (soyut yordamlar) bulunur. Bu açıdan bakılacak olursak, arayüzler, birleştirici bir rol oynamaları için tasarlanmıştır. Önemli bir noktayı hemen belirtelim; arayüzlere ait gövdesiz (soyut) yordamlar otomatik olarak public erişim belirleyicisine sahip olurlar ve sizin bunu değiştirme imkanınız yoktur. Aynı şekilde arayüzlere ait global alanlarda otomatik public erişim belirleyicisine sahip olurlar ek olarak, bu alanlar yine otomatik olarak final ve statik özelliği içerirler ve sizin bunlara yine müdahale etme imkanınız yoktur. ()
7.1.1.Birleştiricilik
Bölüm-6’da verilen BüyükIsYeri.java örneğini, arayüzleri kullanarak baştan yazmadan önce, yeni UML diyagramını inceleyelim; ()
Şekil-7.1. Birleştiricilik
UML diyagramında görüldüğü üzere, Calisan arayüzü (interface), birleştirici bir rol oynamaktadır. Calisan arayüzünde tanımlanan ve soyut (gövdesiz) calis() yordamı (method), bu arayüze erişen tüm sınıfların içerisinde iptal edilmek zorundadır (override). UML diyagramımızı Java uygulamasına dönüştürülürse; ()
Örnek: BuyukIsYeri.java  ()
 
interface Calisan { // arayuz
 public void calis() ;
}
 
class Mudur implements Calisan {
 public void calis() { // iptal etti (override)
      System.out.println("Mudur Calisiyor");
 }
}
 
class GenelMudur extends Mudur {
 public void calis() { // iptal etti (override)
      System.out.println("GenelMudur Calisiyor");
 }
 public void toplantiYonet() { 
      System.out.println("GenelMudur toplanti yonetiyor");
 } 
}
 
class Programci implements Calisan {
 public void calis() { // iptal etti (override)
      System.out.println("Programci Calisiyor");
 }
}
 
class AnalizProgramci extends Programci {
 public void analizYap() {
      System.out.println("Analiz Yapiliyor");
 } 
}
 
class SistemProgramci extends Programci { 
  public void sistemIncele() {
      System.out.println("Sistem Inceleniyor");
 } 
}
 
class Pazarlamaci implements Calisan {
 public void calis() { // iptal etti (override)
      System.out.println("Pazarlamaci Calisiyor");
 }
} 
 
class Sekreter implements Calisan {
 public void calis() { // iptal etti (override)
      System.out.println("Sekreter Calisiyor");
 }
}
 
public class BuyukIsYeri {
 public static void mesaiBasla(Calisan[] c ) {
      for (int i = 0 ; i < c.length ; i++) {
       c[i].calis(); // ! Dikkat !
      }
 }
 
 public static void main(String args[]) {
       Calisan[] c = new Calisan[6];
       // c[0]=new Calisan(); ! Hata ! arayüz olusturulamaz
       c[0]=new Programci();    // yukari cevirim (upcasting)
       c[1]=new Pazarlamaci(); //yukari cevirim (upcasting)
       c[2]=new Mudur();        //yukari cevirim (upcasting)
       c[3]=new GenelMudur();   //yukari cevirim (upcasting)
       c[4]=new AnalizProgramci(); //yukari cevirim(upcasting)
       c[5]=new SistemProgramci(); //yukari cevirim (upcasting)
       mesaiBasla(c);
 }
}
 
Yukarıdaki örneğimiz ilk etapta çekici gelmeyebilir, “Bunun aynısı soyut sınıflarla (abstract class) zaten yapılabiliyordu. Arayüzleri neden kullanayım ki.... “ diyebilirsiniz. Yukarıdaki örnekte arayüzlerin nasıl kullanıldığı incelenmiştir; arayüzlerin sağladığı tüm faydalar birazdan daha detaylı bir şekilde incelenecektir. ()
Arayüzlerin devreye sokulmasını biraz daha yakından bakılırsa.
Gösterim-7.1:
 
class Mudur implements Calisan {
 public void calis() { // iptal etti (override)
      System.out.println("Mudur Calisiyor");
 }
}
 
Olaylara Mudur sınıfının bakış açısından bakılsın. Bu sınıf Calisan arayüzünün gövdesiz yordamlarını iptal etmek (override) istiyorsa, Calisan arayüzüne ulaşması gerekir. Bu ulaşım implementsanahtar kelimesi ile gerçekleşir. Mudur sınıfı bir kere Calisan arayüzüne ulaştımı, buradaki gövdesiz yordamları (soyut yordamları) kesin olarak iptal etmek (override) zorundadır. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibidir; ()
Programci Calisiyor
Pazarlamaci Calisiyor
Mudur Calisiyor
GenelMudur Calisiyor
Programci Calisiyor
Programci Calisiyor
 
7.1.2.Arayüz (Interface) ve Soyut Sınıflar (Abstract Classes)
Eğer bir sınıf (soyut sınıflar dahil) bir arayüze (interface) ulaşmak istiyorsa, bunu implementsanahtar kelimesi ile gerçekleştirebileceğini belirtmiştik. Ayrıca eğer bir sınıf bir kere arayüze ulaştımı artık onun tüm gövdesiz yordamlarını (soyut yordamlar) kesin olarak iptal etmesi (override) gerektiğini de belirttik. Peki eğer soyut bir sınıf (abstract class) bir arayüze ulaşırsa, arayüze ait gövdesiz yordamları kesin olarak, kendi içerisinde iptal etmeli mi? Bir örnek üzerinde incelersek; ()
Örnek: Karisim.java ()
interface Hayvan {
 public void avlan() ;
}
 
abstract class Kedi implements Hayvan {
}
 
Yukarıdaki örneğimizi derleyebilir (compile) miyiz? Derlense bile çalışma anında (run-time) hata oluşturur mu? Aslında olaylara kavramsal olarak  bakıldığında çözüm yakalanmış olur. Soyut sınıfların amaçlarından biri aynı arayüz özelliğinde olduğu gibi birleştirici bir rol oynamaktır. Daha açık bir ifade kullanırsak, hem arayüzler olsun  hem de soyut sınıflar olsun, bunların amaçları  kendilerine ulaşan normal sınıflara, kendilerine ait olan gövdesiz yordamları iptal ettirmektir (override). O zaman yukarıdaki örnekte soyut  olan Kedi sınıfı, Hayvan arayüzüne (interface) ait gövdesiz (soyut) avlan() yordamını  iptal etmek zorunda değildir. Daha iyi anlaşılması açısından yukarıdaki örneği biraz daha geliştirelim ama öncesinde UML diyagramını çıkartalım; ()
Şekil-7.2. Arayüzler ve Soyut Sınıflar
UML diyagramından görüleceği üzere, Kaplan sınıfı, avlan() ve takipEt() yordamlarını (gövdesiz-soyut yordamlarını) iptal etmek zorundadır. UML diyagramını Java uygulamasına dönüştürülürse; ()
Örnek: Karisim2.java ()
 
interface Hayvan {
 public void avlan() ;
}
 
abstract class Kedi implements Hayvan {
 public abstract void takipEt() ;
}
 
class Kaplan extends Kedi {
 public void avlan() { // iptal etti (override)
      System.out.println("Kaplan avlaniyor...");
 }
 
 public void takipEt() { // iptal etti (override)
      System.out.println("Kaplan takip ediyor...");
 } 
}
 
Soyut (abstract) olan Kedi sınıfının içerisinde, herhangi bir gövdesiz yordam (soyut yordam) iptal edilmemiştir (override). İptal edilme işlemlerinin gerçekleştiği tek yer Kaplan sınıfının içerisidir. Soru: Kaplan sınıfı Hayvan arayüzünde (interface) tanımlanmış  soyut olan (gövdesiz)avlan()  yordamını iptal etmek (override) zorunda mı? Cevap: Evet, çünkü Kaplan sınıfı Kedi sınıfından türetilmiştir. Kedi sınıfı ise Hayvan arayüzüne ulaşmaktadır. Bu sebepten dolayı Kaplan sınıfının içerisinde avlan() yordamı iptal edilmelidir. ()
En baştaki sorumuzun cevabı olarak, Karisim.java örneğimiz rahatlıkla derlenebilir (compile) ve çalışma anında (run-time) herhangi bir çalışma-anı istisnasına (runtime-exception) sebebiyet vermez. (Not: İstisnaları (Exception) 8. bölümde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.) ()
7.1.3.Arayüz (Interface) İle Çoklu Kalıtım (Multiple Inheritance)
İlk önce çoklu kalıtımın  (multiple inheritance) niye tehlikeli ve Java programlama dili tarafından kabul görmediğini inceleyelim. Örneğin Sporcu soyut sınıfından türetilmiş iki adet sınıfımız bulunsun, BuzPatenci ve Basketbolcu sınıfları. Bu iki sınıftan türetilen yeni bir sınıf olamaz mı? Örneğin SportmenMehmet sınıfı; yani, SportmenMehmet sınıfı aynı anda hem BuzPatenci, hem de Basketbolcu sınıfından türetilebilir mi? Java programlama dilinde türetilemez. Bunun sebeplerini incelemeden evvel, hatalı yaklaşımı UML diyagramında ifade edilirse; ()
Şekil-7.3. Çoklu Kalıtımın (Multiple Inheritance) Sakıncaları
Java programlama dili niye çoklu kalıtımı bu şekilde desteklemez? UML diyagramını, hatalı bir Java uygulamasına dönüştürülürse;      ()       
 
Örnek: Spor.java ()
 
abstract class Sporcu {
 public abstract void calis();
}
 
class BuzPatenci extends Sporcu {
 public void calis() {
      System.out.println("BuzPatenci calisiyor....") ;
 }
}
 
class Basketbolcu extends Sporcu {
 public void calis() {
      System.out.println("Basketbolcu calisiyor....") ;
 }
}
 
/*
Bu ornegimiz derleme aninda hata alicaktir.
Java, coklu kalitimi desteklemez
*/
class SportmenMehmet extends BuzPatenci, Basketbolcu {
}
 
Spor.java derleme anında hata alacaktır. Bu ufak ayrıntıyı belirttikten sonra, kaldığımız yerden devam edelim. Java’nın niye çoklu kalıtımı (multiple inheritance)  desteklemediğini anlamak için aşağıdaki gösterim incelenmelidir. ()
Gösterim-7.2:
 
Sporcu s = new SportmenMehmet(); // yukari dogru cevirim
s.calis(); // ??
 
Herhangi bir yerden, yukarıdaki gösterimde belirtildiği gibi bir ifade yazılmış olsa, sonuç nasıl olurdu? Sporcu tipinde olan referans, SportmenMehmet nesnesine bağlanmıştır (bağlanabilir çünkü arada kalıtım ilişkisi vardır). Fakat burada s.calis() ifadesi yazılırsa, hangi nesnenin calis() yordamı çağrılacaktır? BuzPatenci nesnesinin mi? Yoksa Basketbolcu nesnesinin mi? Sonuçta, calıs() yordamı, BuzPatenci ve Basketbolcu sınıflarının içerisinde iptal edilmiştir. Bu sorunun cevabı yoktur. Fakat çoklu kalıtımın bu zararlarından arıtılmış versiyonunu yani arayüzleri (interface) ve dahili sınıflar (inner classes) kullanarak, diğer dillerinde bulunan çoklu kalıtım desteğini, Java programlama dilinde de bulmak mümkündür. ‘Peki ama nasıl?’ diyenler için hemen örneğimizi verelim. Yukarıdaki örneğimizi Java programlama diline uygun bir şekilde baştan yazalım ama öncesinde her zaman ki gibi işe UML diyagramını çizmekle başlayalım; ()
 
Şekil-7.4.Arayüzlerin kullanılışı
SportmenMehmet, belki aynı anda hem BuzPatenci hemde Basketbolcu olamaz ama onlara ait özelliklere sahip olabilir. Örneğin BuzPatenci gibi buz üzerinde kayabilir ve Basketbolcu gibi şut atabilir. Yukarıdaki UML diyagramı Java uygulamasına dönüştürülürse. ()
Örnek: Spor2.java ()
 
interface BuzUstundeKayabilme {
 public void buzUstundeKay();
}
 
interface SutAtabilme {
  public void sutAt(); 
}
 
class SportmenMehmet implements BuzUstundeKayabilme, SutAtabilme {
 public void buzUstundeKay() {
      System.out.println("SportmenMehmet buz ustunde kayiyor");
 }
 public void sutAt() {
      System.out.println("SportmenMehmet sut atiyor");
 }
}
 
Bu örneğimizde SportmenMehmet, BuzUstundeKayabilme ve SutAtabilme özelliklerine sahip olmuştur. Arayüzler içerisindeki (BuzUstundeKayabilme,SutAtabilme)  gövdesiz (soyut) yordamları (buzUstundeKay(), sutAt()), bu arayüzlere erişen sınıf tarafından kesinlikle iptal edilmelidir (overrride). Eğer iptal edilmez ise, derleme anında (compile-time) Java tarafından gerekli hata mesajı verilir. ()
Örneğimizden anlaşılabileceği üzere arayüz (interface) ile soyut (abstract) sınıf arasında büyük fark vardır. En başta kavramsal olarak bir fark vardır. Bu kavramsal fark nedir derseniz hemen açıklayalım; Soyut bir sınıftan türetilme yapıldığı zaman, türetilen sınıf ile soyut sınıf arasında mantıksal bir ilişki olması gerekirdi, örnek vermek gerekirse "Yarasa bir Hayvandır" gibi veya "Müdür bir Çalışandır" gibi....Geçen bölümlerde incelediğimiz bir ilişkisi. Fakat arayüzler ile bunlara erişen sınıflar arasında kalıtımsal bir ilişki bulunmayabilir. ()
7.1.4.Arayüzlerin Kalıtım (İnheritance) Yoluyla Genişletilmesi
Bir arayüz başka bir arayüzden türetilerek yeni özelliklere sahip olabilir; böylece arayüzler kalıtım yoluyla genişletilmiş olur. Olayları daha iyi anlayabilmek için önce UML diyagramını çizip sonrada Java uygulamasını yazalım. ()
Şekil-7.5. Arayüzlerin Kalıtım Yoluyla Genişletilmesi
Avlanabilme arayüzü, DahaHizliKosabilme arayüzünden türemiştir. DahaHizliKosabilme arayüzüde Kosabilme arayüzünde türemiştir. Yukarıdaki UML diyagramımızı Java uygulamasına dönüştürelim; ()
Örnek: Jaguar.java  ()
 
interface Kosabilme {
 public void kos();
}
 
interface DahaHizliKosabilme extends Kosabilme {
 public void dahaHizliKos();
}
 
interface Avlanabilme extends DahaHizliKosabilme {
 public void avlan();
}
 
class RoadRunner implements DahaHizliKosabilme {
 public void kos() {
      System.out.println("RoadRunner kosuyor, bip ");
 }
 
 public void dahaHizliKos() {
      System.out.println("RoadRunner kosuyor, bip bippp");
 }
}
public class Jaguar implements Avlanabilme {
 public void avlan() {
      System.out.println("Juguar avlaniyor");
 }
 
 public void dahaHizliKos() {
      System.out.println("Juguar daha hizli kos"); 
  }
 
 public void kos() {
      System.out.println("Juguar Kosuyor");
 }
}
 
Jaguar sınıfı Avlanabilme arayüzüne ulaşarak, avlan(),dahaHizliKos(),kos()yordamlarını iptal etmek (override) zorunda bırakılmıştır. Bunun sebebi Avlanabilme arayüzünün DahaHizliKosabilme arayüzünden, DahaHizliKosabilme arayüzününde Kosabilme arayüzünden türemiş olmasıdır. ()
RoadRunner sınıfı ise sadece DahaHizliKosabilme arayüzüne erişerek, kos() ve dahaHizliKos()gövdesiz (soyut) yordamlarını iptal etmek (override) zorunda bırakılmıştır. Yine bunun sebebi DahaHizliKosabilme arayüzünün Kosabilmearayüzünden türemiş olmasıdır. ()
Arayüzlere Özel
Şimdi birazdan inceleyeceğiz olay sadece arayüzler söz konusu olduğunda yapılabilir. İlk olayımız açıklayalım; Bir arayüz (interfacebirden çok arayüzden türetilebilir. ()
Gösterim-7.3:
 
interface C {
 //..
}
 
interface B {
 //..
}
 
interface A extends B, C { 
  //..
}
 
Yukarıdaki gösterimde, A arayüzü, birbirlerinden bağımsız iki arayüzden türetilmiş oldu. İkinci olay ise daha evvelde incelenmişti (bkz:Spor2.java) ama bir kere daha üzerine basa basa durmakta fayda var; bir sınıf birden fazla arayüze rahatlıkla erişebilir. ()
7.1.5.Çakışmalar
Arayüzlerin içerisinde dönüş tipleri haricinde her şeyleri aynı olan gövdesiz (soyut) yordamlar varsa, bu durum beklenmedik sorunlara yol açabilir. Yazılanları Java uygulaması üzerinde gösterilirse; ()
Örnek: Cakisma.java ()
 
interface A1 {
 public void hesapla(); 
}
 
interface A2 {
 public void hesapla(int d); 
}
 
interface A3 {
 public int hesapla();
}
 
class S1 implements A1,A2 { // sorunsuz
 public void hesapla() { //adas yordamlar(overloaded)
      System.out.println("S1.hesapla");
 }
 public void hesapla(int d) { //adas yordamlar(overloaded)
      System.out.println("S1.hesapla " + d );
 }
}
 
/*
! Hatali !, adas yordamlar (overloaded)
donus tiplerine gore ayirt edilemez
*/
 
class S2 implements A1,A3 {
 public void hesapla() {
      System.out.println("S2.hesapla");
 } 
 
  /* ! Hata ! 
  public int hesapla() {
      System.out.println("S2.hesapla");
      return 123;
 }
  */
}
 
Cakisma.java örneğini derlenirse (compile), aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşılır: ()
 
Cakisma.java:27: hesapla() in S2 cannot implement hesapla() in A3; attempting to
 use incompatible return type
found : void
required: int
class S2 implements A1,A3 {
^
1 error
 
Bu hatanın oluşma sebebi, A1 ve A3 arayüzlerinin içerisindeki gövdesiz (soyut) yordamlarından kaynaklanır. Bu yordamların isimleri ve parametreleri aynıdır ama dönüş tipleri farklıdır. ()
Gösterim-7.4:
 
public void hesapla(); // A1 arayüzüne ait 
public int hesapla(); // A3 arayüzüne ait
 
Bölüm-3’de incelendiği üzere iki yordamın adaş yordam (overloaded method) olabilmesi için bu yordamların parametrelerinde kesin bir farklılık olması gerekirdi. İki yordamın dönüş tipleri dışında herşeyleri aynıysa bunlar adaş yordam olamazlar. Olamamalarının sebebi, Java’nın bu yordamları dönüş tiplerine göre ayırt edememesinden kaynaklanır. ()
7.1.6.Arayüzün (Interface) İçerisinde Alan Tanımlama
Arayüzlerin içerisinde  gövdesiz (soyut) yordamların dışında alanlarda bulunabilir. Bu alanlar uygulamalarda sabit olarak kullanabilir. Çünkü arayüzün içerisinde tanımlanan bir alan (ilkel tipte veya sınıf tipinde olsun) otomatik olarak hem publicerişim belirleyicisine  hemde final ve static özelliğine sahip olur. ()
Örnek: AyBul.java ()
 
interface Aylar {
 int
 OCAK = 1, SUBAT = 2, MART = 3, 
  NISAN = 4, MAYIS = 5, HAZIRAN = 6, TEMMUZ = 7, 
  AGUSTOS = 8, EYLUL = 9, EKIM = 10,
 KASIM = 11, ARALIK = 12;
}
 
public class AyBul {
 public static void main(String args[]) {
 
      int ay = (int)(Math.random()*13) ;
      System.out.println("Gelen ay = " + ay);
      switch ( ay ) {
       case Aylar.OCAK : System.out.println("Ocak");break;
       case Aylar.SUBAT : System.out.println("Subat");break;
       case Aylar.MART : System.out.println("Mart");break;
       case Aylar.NISAN : System.out.println("Nisan");break;
       case Aylar.MAYIS : System.out.println("Mayis");break;
       case Aylar.HAZIRAN : System.out.println("Haziran");break;
       case Aylar.TEMMUZ : System.out.println("Temmuz");break;
       case Aylar.AGUSTOS : System.out.println("Agustos");break;
       case Aylar.EYLUL : System.out.println("Eylul");break;
       case Aylar.EKIM : System.out.println("Ekim");break;
       case Aylar.KASIM : System.out.println("Kasim");break;
       case Aylar.ARALIK : System.out.println("Aralik");break;
       default:System.out.println("Tanimsiz Ay"); 
      }
 }
}
 
 
7.1.6.1. Arayüzün İçerisinde Tanımlanmış Alanlara İlk Değerlerinin Verilmesi
Arayüzlerin içerisinde tanımlanmış alanların ilk değerleri, çalışma anında da (run-time) verilebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim. ()
Örnek: Test.java ()
 
interface A7 {
 
  int devir_sayisi = (int) ( Math.random() *6 ) ;
 String isim = "A7" ;
 double t1 = ( Math.random() * 8 ) ;
}
 
public class Test {
 public static void main(String args[] ) {
 
      System.out.println("devir_sayisi = " + A7.devir_sayisi );
      System.out.println("isim = " + A7.isim );
      System.out.println("t1 = " + A7.t1 );
 }
}
 
A7 arayüzünün içerisindeki  ilkel (primitive) int tipindeki devir_sayisi ve t1 alanlarının değerlerini derleme anında bilebilmek imkansızdır. Bu değerler ancak çalışma anında bilenebilir. ()
Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise A7 arayüzünün içerisindeki alanların ne zaman ilk değerlerini aldıklarıdır. Bir arayüzün içerisindeki alanlar final ve statik oldukları için, A7 arayüzüne ilk kez erişildiği zaman, A7 arayüzünün içerisindeki tüm alanlar ilk değerlerini alırlar. ()
7.1.7.Genel Bakış
Arayüzler ve soyut sınıfların bizlere sağlamak istediği fayda nedir? Aslında ulaşılmak istenen amaç çoklu yukarı çevirimdir (upcasting). Bir sınıfa ait nesnenin bir çok tipteki sınıf referansına bağlanabilmesi, uygulama içerisinde büyük esneklik sağlar. Bir örnek üzerinde açıklayalım.... )
Örnek: GenelBakis.java ()
 
interface Arayuz1 {
 public void a1() ;
}
 
interface Arayuz2 {
 public void a2() ;
}
 
abstract class Soyut1 {
 public abstract void s1();
}
 
class A extends Soyut1 implements Arayuz1, Arayuz2 {
 public void s1() { // iptal etti (override)
      System.out.println("A.s1()");
 }
 public void a1() { // iptal etti (override)
      System.out.println("A.a1()");
 }
 public void a2() { // iptal etti (override)
      System.out.println("A.a2()");
 }
}
 
public class GenelBakis {
 public static void main(String args[]) {
      Soyut1 soyut_1 = new A();
      Arayuz1 arayuz_1 = (Arayuz1) soyut_1 ;
      Arayuz2 arayuz_2 = (Arayuz2) soyut_1 ;
      // Arayuz2 arayuz_2 = (Arayuz2) arayuz_1 ; // dogru
 
      soyut_1.s1();
      // soyut_1.a1(); // ! Hata !
      // soyut_1.a2(); // ! Hata !
 
      arayuz_1.a1();
      // arayuz_1.a2(); // ! Hata !
      // arayuz_1.s1(); // ! Hata !
 
      arayuz_2.a2(); 
      // arayuz_2.a1(); // ! Hata !
      // arayuz_2.s1(); // ! Hata !
 }
}
 
A sınıfı Soyut1 soyut sınıfından türetilmiştir, ayrıca A sınıfı Arayuz1 ve Arayuz2  arayüzlerine (interface) erişmektedir. Daha yakından incelenirse. ()
Gösterim-7.5:
class A extends Soyut1 implements Arayuz1, Arayuz2 {
Yukarıdaki gösterim şunu der: A sınıfına ait bir nesne, Soyut1 sınıfı, Arayuz1 veya Arayuz2  arayüzü tipindeki referanslara bağlanabilir. Anlatılanlar UML diyagramına dönüştürülürse; ()
Şekil-7.6. Genel Bakış
Bu örneğimizde görüldüğü üzere, A sınıfı ait tek bir nesne oluşturulmuştur. Oluşturulan nesne farklı referanslara bağlanabilmektir. ()
Gösterim-7.6:
 
Soyut1 soyut_1 = new A();
Arayuz1 arayuz_1 = (Arayuz1) soyut_1 ; // tip degisimi
Arayuz2 arayuz_2 = (Arayuz2) soyut_1 ; // tip degisimi
 
Oluşturulan tek bir A sınıfına ait nesne, bir çok farklı sınıf ve arayüz tipindeki referansa bağlanabilmektedir. Örneğin yukarıdaki gösterimde, A sınıfına ait nesnemiz ilk olarak Soyut1 sınıfı tipindeki referansa bağlanmıştır. Bağlanabilir çünkü A sınıfı Soyut1 sınıfından türemiştir. Soyut1 sınıfı tipindeki referansa bağlı olan A sınıfına ait nesnenin sadece s1() yordamına ulaşılabilir. ()
Daha sonra Soyut1 referansının bağlı olduğu A sınıfına ait nesneyi, Arayuz1 tipindeki referansa bağlanıyor ama bu bağlama sırasında A sınıfına ait nesneyi Arayuz1 tipindeki referansa bağlanacağını açık açık söylemek gerekir. A sınıfına ait nesnemiz Arayuz1 tipindeki referansa bağlanırsa bu nesnenin sadece a1() yordamına erişilebilir. ()
Aynı şekilde Soyut1 sınıfı tipindeki referansa bağlı olan A sınıfına ait nesne, Arayuz2 tipindeki referansa bağlınabilir. A sınıfına ait nesne, Arayuz2 tipindeki referansa bağlanırsa, bu nesnenin sadece a2()yordamına erişebilir. Gösterim-7.6.’deki ifade yerine aşağıdaki gibi bir ifade de  kullanılabilir fakat bu sefer üç ayrı A sınıfına ait nesne oluşturmuş olur. ()
Gösterim-7.7:
 
Soyut1 soyut_1 = new A();
Arayuz1 arayuz_1 = new A();
Arayuz2 arayuz_2 = new A();
 
Görüldüğü üzere, A sınıfına ait üç adet nesne oluşturduk ve bu nesnelerin her birini  farklı tipteki referanslara bağlayabildik. Bu olay nesneye yönelik tasarımlar yaparken işimize çokça yarayabilecek bir yaklaşımdır. ()
7.1.8.Dahili Arayüzler (Nested Interface)
Bir arayüz, başka bir arayüzün veya sınıfın içerisinde tanımlanabilir. Bir arayüzün içerisinde tanınlanan dahili arayüzler, protected, friendly veya  private erişim belirleyicisine sahip olamaz. Örneğimize geçmeden evvel UML diyagramını inceleyelim. ()
     
Sekil-7.7. Dahili arayüzler
UML diyagramımızdan anlaşılacağı üzere, ArayuzA arayüzünün içerisinde iki adet dahili arayüz (nested  interface) tanımlanmıştır. Dışarıdaki iki sınıfımız, dahili olarak tanımlanmış bu iki arayüze erişebilmektedir. ()
Örnek: DahiliArayuzTest.java ()
 
interface ArayuzA { //aslinda public erisim belirleyicisine sahip
 public interface DahiliArayuz1 {
      public void isYap1() ;
 }
 
 /* // ! Hata !
  protected interface DahiliArayuz2 {
      public void isYap2() ;
 }
 */ 
  
  interface DahiliArayuz3 { // aslinda public erisim belirleyicisine sahip
      public void isYap3() ;
 }
 
 /* // ! Hata !
  private interface DahiliArayuz4 {
      public void isYap4() ;
 }
 */
}
 
class Erisim1 implements ArayuzA.DahiliArayuz1 {
 public void isYap1() {
      System.out.println("Erisim1.isYap1()");
 }
}
 
class Erisim2 implements ArayuzA.DahiliArayuz3 {
 public void isYap3() {
      System.out.println("Erisim1.isYap3()");
 }
}
 
public class DahiliArayuzTest {
 public static void main(String args[]) {
      Erisim1 e1 = new Erisim1();
      Erisim2 e2 = new Erisim2();
      e1.isYap1();
      e2.isYap3();
 } 
}
 
Dahili arayüzlere erişen sınıflar açısından olaylar aynıdır. Yine bu dahili arayüzlerin içerisindeki gövdesiz yordamları iptal etmeleri gerekmektedir. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibidir; ()
    Erisim1.isYap1()
Erisim1.isYap3()
 
7.1.8.1.Sınıfların İçerisinde Tanımlanan Dahili Arayüzler (Nested Interface)
Bir arayüz diğer bir arayüzün içerisinde tanımlandığı gibi, bir sınıfın içerisinde de tanımlanabilir. ()
Örnek: SinifA.java ()
 
public class SinifA {
  public interface A1 {
      public void ekranaBas();
 } //arayüz
 
 public class DahiliSinif1 implements A1 {
      public void ekranaBas() {
       System.out.println("DahiliSinif1.ekranaBas()");
      }
 } // class DahiliSinif1
 
 protected class DahiliSinif2 implements A1 {
      public void ekranaBas() {
       System.out.println("DahiliSinif2.ekranaBas()");
      }
 } // class DahiliSinif2
 
 class DahiliSinif3 implements A1 {
      public void ekranaBas() {
       System.out.println("DahiliSinif3.ekranaBas()");
      }
 } // class DahiliSinif3
 
 private class DahiliSinif4 implements A1 {
      public void ekranaBas() {
       System.out.println("DahiliSinif4.ekranaBas()");
      }
 } // class DahiliSinif4
 
 public static void main(String args[]) {
      SinifA.DahiliSinif1 sad1 = new SinifA().new DahiliSinif1();
      SinifA.DahiliSinif2 sad2 = new SinifA().new DahiliSinif2();
      SinifA.DahiliSinif3 sad3 = new SinifA().new DahiliSinif3();
      SinifA.DahiliSinif4 sad4 = new SinifA().new DahiliSinif4();
 
      sad1.ekranaBas();
      sad2.ekranaBas();
      sad3.ekranaBas();
      sad4.ekranaBas();
 
      SinifB sb = new SinifB();
      sb.ekranaBas();
 }
}
 
class SinifB implements SinifA.A1{
 public void ekranaBas() {
      System.out.println("SinifB.ekranaBas()");
 }
}
 
SinifA sınıfının içerisinde tanımlanan A1 arayüzüne, SinifB sınıfından ulaşılabilir. Bir sınıfın içerisinde dahili arayüz tanımlanabildiği gibi dahili sınıfda tanımlanabilir. Bu konu az sonra incelenecektir. Bu örneğimizdeki ana fikir, bir sınıfın içerisinde nasıl dahili arayüzün oluşturulduğu ve bu dahili arayüzün, dahili sınıf olsun veya dışarıdan başka bir sınıf tarafından olsun, nasıl erişilebildiğini göstermektir. ()
7.2. Dahili Sınıflar (Inner Classes)
Dahili sınıflar JDK 1.1 ile gelen bir özelliktir. Bu özellik sayesinde  bir sınıf diğer bir sınıfın içerisinde tanımlanabilir; böylece mantıksal bir bütünü oluşturan  bir çok sınıf tek bir çatı alında toplanır. Dahili sınıflar yapısal olarak 3 gruba ayrılabilir. ()
·       Dahili üye sınıflar 
·       Yerel sınıflar (Local classes)
·       İsimsiz sınıflar (Anonymous classes)
 
7.2.1.Dahili Üye Sınıflar  
Bir sınıfın içerisinde, başka bir sınıfı tanımlamak mümkündür; Şöyle ki... ()
Gösterim-7.8:
 
class CevreliyiciSinif {
 
  class DahiliSinif {
      //....
 }
 
 //...
}
Başka bir sınıfın içerisinde tanımlanan bu sınıfa  dahili üye sınıf denir. Dahili sınıfları, çevreleyici sınıfların içerisinde kullanmak, geçen bölümlerde incelediğimiz komposizyondan yönteminden farklıdır.  ()
Dahili üye sınıflar, tek başlarına bağımsız sınıflar gibi düşünülebilir. Örnek üzerinde incelersek. ()
Örnek: Hesaplama.java ()
 
public class Hesaplama {
 
  public class Toplama { //Dahili uye sinif 
    public int toplamaYap(int a, int b) {
       return a+b ; 
    }
 } // class Toplama
 
 public static void main(String args[]) {
    Hesaplama.Toplama ht = new Hesaplama().new Toplama() ;
    int sonuc = ht.toplamaYap(3,5);
    System.out.println("Sonuc = " + sonuc );
 }
} // class Hesapla
 
Hesaplama sınıfının içerisinde tanımlanmış Toplama sınıfı bir dahili üye sınıfıdır. Hesaplama sınıfı ise çevreleyici sınıftır. Toplama sınıfına ait bir nesne oluşturmak için, önce Hesaplama sınıfına ait bir nesne oluşturmamız gerekir. ()
Gösterim-7.9:
Hesaplama.Toplama ht = new Hesaplama().new Toplama() ;
ht referansı Toplama dahili üye sınıfı tipindedir; artık bu referansı kullanarak Toplama nesnesine ait toplamaYap() yordamına ulaşabiliriz. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibdir; ()
Sonuc = 8
 
7.2.1.1.Dahili Üye Sınıflar ve Erişim
Dahili üye sınıflara,  public, friendly, protected veya private erişim belirleyicileri atanabilir, böylece dahili üye sınıflarımıza olan erişimi kısıtlamış/açmış oluruz. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise bir dahili üye sınıf privateerişim belirleyicisine sahip olsa dahi, çevreleyici sınıf içerisindeki tüm yordamlar tarafından erişilebilir olmasıdır. Bu kısıt ancak başka sınıflar için geçerlidir. ()
Örnek: Hesaplama1.java ()
 
public class Hesaplama1 {
 public class Toplama { // Dahili uye sinif - public 
      public int toplamaYap(int a, int b) {
                       return a + b ; 
      }
 } // class Toplama
 
 protected class Cikartma { // Dahili uye sinif - protected
      public int cikartmaYap(int a, int b) {
       return a - b ; 
      }
 } // class Cikartma
 
 class Carpma { // Dahili uye sinif - friendly
      public int carpmaYap(int a, int b) {
       return a * b ; 
      }
 } // class Carpma
 
 private class Bolme { // Dahili uye sinif - private
      public int bolmeYap(int a, int b) {
       return a / b ; 
      }
 } // class Bolme
 
 public static void main(String args[]) {
      Hesaplama1.Toplama ht = new Hesaplama1().new Toplama() ;
      Hesaplama1.Cikartma hck = new Hesaplama1().new Cikartma() ;
      Hesaplama1.Carpma hcp = new Hesaplama1().new Carpma() ;
      Hesaplama1.Bolme hb = new Hesaplama1().new Bolme() ;
      int sonuc1 = ht.toplamaYap(10,5);
      int sonuc2 = hck.cikartmaYap(10,5);
      int sonuc3 = hcp.carpmaYap(10,5);
      int sonuc4 = hb.bolmeYap(10,5);
      System.out.println("Toplama Sonuc = " + sonuc1 );
      System.out.println("Cikartma Sonuc = " + sonuc2 );
      System.out.println("Carpma Sonuc = " + sonuc3 );
      System.out.println("Bolme Sonuc = " + sonuc4 );
 }
} // class Hesaplama
 
Hesaplama1 sınıfımızın içerisinde toplam 4 adet dahili üye sınıf mevcuttur. public erişim belirleyicisine sahip Toplama dahili üye sınıfı, protected erişim belirleyicisen sahip Cikartma dahili üye sınıfı, friendly erişim belirleyicisine sahip Carpma dahili üye sınıfı ve private erişim belirleyicisine sahip Bolme üye dahili sınıfı. Hesaplama1 sınıfı, bu 4 adet dahili üye  sınıfın çevreliyici sınıfıdır. Çevreleyici olan Hesaplama1 sınıfının statik olan main()  yordamına dikkat edilirse, bu yordamın içerisinde tüm (private dahil) dahili üye sınıflara erişilebildiğini görülür. Bunun sebebi, main() yordamı ile tüm dahili üye sınıfların aynı çevreliyici sınıfın içerisinde olmalarıdır. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibidir: ()
Toplama Sonuc = 15
Cikartma Sonuc = 5
Carpma Sonuc = 50
Bolme Sonuc = 2
 
Yukarıdaki örneğin yeni bir versiyonu yazılıp, dahili üye sınıflar ile bunlara ait erişim belirleyicilerin nasıl işe yaradıklarını incelenirse... ()
 
Örnek: Hesaplama2Kullan.java ()
 
class Hesaplama2 { 
  public class Toplama2 { // Dahili uye sinif - public 
      public int toplamaYap(int a, int b) {
       return a + b ; 
      }
 } // class Toplama2
 
 protected class Cikartma2 { // Dahili uye sinif - protected
      public int cikartmaYap(int a, int b) {
       return a - b ; 
      }
 } // class Cikartma2
 
 class Carpma2 { // Dahili uye sinif - friendly
      public int carpmaYap(int a, int b) {
       return a * b ; 
     }
 } // class Carpma2
 
 private class Bolme2 { // Dahili uye sinif - private 
      public int bolmeYap(int a, int b) {
       return a / b ; 
      }
 } // class Bolme2 
 
} // class Hesaplama2
 
public class Hesaplama2Kullan {
 public static void main(String args[]) {
               
      Hesaplama2.Toplama2 ht=new Hesaplama2().new Toplama2() ;
      Hesaplama2.Cikartma2 hck=new Hesaplama2().new Cikartma2() ;
      Hesaplama2.Carpma2 hcp = new Hesaplama2().new Carpma2() ;
      // Hesaplama2.Bolme3 hb = new Hesaplama2().new Bolme2() ;
    // ! Hata !
 
      int sonuc1 = ht.toplamaYap(10,5);
      int sonuc2 = hck.cikartmaYap(10,5);
      int sonuc3 = hcp.carpmaYap(10,5);
              // int sonuc4 = hb.bolmeYap(10,5); // ! Hata !
 
      System.out.println("Toplama Sonuc = " + sonuc1 );
      System.out.println("Cikartma Sonuc = " + sonuc2 );
      System.out.println("Carpma Sonuc = " + sonuc3 );            
 }
}
 
Hesaplama2 sınıfımız, toplam 4 adet olan dahili üye sınıflarının çevreleyicisidir. Dahili üye sınıfları ve onlara ait erişim belirleyicileri incelenirse: ()
·       Toplama2 sınıfı, public erişim beliryicisine sahip olan dahili üye sınıfıdır. ()
·       Cikartma2 sınıfı, protected erişim belirleyicisine sahip olan dahili üye sınıfıdır. ()
·       Carpma2 sınıfı, friendly erişim belirleyicisine sahip olan dahili üye sınıfıdır. ()
·       Bolme2 sınıfı, private erişim belirleyicisine sahip olan dahili üye sınıfıdır. ()
Hesaplama2Kullan sınıfının statik olan main() yordamının içerisinden, Hesaplama2 sınıfının içerisindeki dahili üye sınıflara erişilebilir mi? Erişilebilir ise hangi erişim belirleyicilerine sahip olan dahili üye sınıflara erişilebilir?  ()
Normalde bir sınıf private veya protected erişim belirleyicisine sahip olamaz ancak dahili sınıflar private veya protected erişim belirleyicisine sahip olabilir. Hesaplama2Kullan sınıfı, Hesaplama2 sınıfı ile aynı paket içerisinde (bkz: Bölüm 4-varsayılan paket) olduğu için, Hesaplama2Kullan sınıfı, Hesapla2 sınıfının içerisinde tanımlanmış olan public, protected ve friendly erişim belirleyicilerine sahip olan dahili üye sınıflara erişebilir ama private erişim belirleyicisine sahip olan Bolme dahili üye sınıfına erişemez. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibidir; ()
Toplama Sonuc = 15
Cikartma Sonuc = 5
Carpma Sonuc = 50
 
7.2.1.2. Dahili Üye Sınıflar ve Bunları Çevreleyen Sınıflar Arasındaki İlişki 
Dahili üye sınıflar, içerisinde bulundukları çevreleyici sınıfların tüm alanlarına (statik veya değil- private dahil) ve yordamlarına (statik veya değil-private dahil) erişebilirler. ()
Örnek: Hesaplama3.java ()
 
public class Hesaplama3 {
 private int sabit1  = 2 ; 
  private static int sabit2 = 1 ;
 
 public class Toplama3 { //Uye dahili sinif 
    public int toplamaYap(int a, int b) {
       return (a+b) + sabit1 ; // dikkat
      }
 } // class Toplama3
 
 public class Cikartma3 { //Uye dahili sinif 
    public  int cikartmaYap(int a, int b) {
       dekontBilgileriGoster();   // dikkat
       return (a-b) - sabit2 ; // dikkat
      }
 } // class Cikartma3
    
  private void dekontBilgileriGoster() {
      System.out.println("Dekont Bilgileri Gosteriliyor");
 }
 
 public void ekranaBas(int a , int b ) {
      int sonuc = new Toplama3().toplamaYap(a,b);
      System.out.println("Sonuc = " + a + " + " + b + " + sabit1 = "
                                                            + sonuc);
 }
 
 public static void main(String args[]) {
   
    Hesaplama3 h3 = new Hesaplama3();
    h3.ekranaBas(10,5);
 
    // Toplama islemi
    Hesaplama3.Toplama3 ht3 = h3.new Toplama3() ;
    int sonuc = ht3.toplamaYap(11,6);
    System.out.println("Sonuc = 11 + 6 + sabit1 = " + sonuc );
       
    // Cikartma islemi 
      Hesaplama3.Cikartma3 hc3 = h3.new Cikartma3();
      int sonuc1 = hc3.cikartmaYap(10,5);
      System.out.println("Sonuc = 10 - 5 - sabit2 = " + sonuc1);
 }
} // class Hesaplama3
 
Hesaplama3 sınıfının içerisinde iki adet dahili üye sınıf bulunmaktadır. Bunlar Toplama3 ve Cikartma3 sınıflarıdır. Toplama3 dahili üye sınıfı, Hesaplama3 sınıfı içerisinde global olarak tanımlanmış ilkel (primitive) int tipindeki ve private erişim belirleyicisine sahip olan sabit1 alanına erişebilmektedir. Toplama3 dahili üye sınıfı, Hesaplama3 sınıfı içerisinde tanımlanmış olan sabit1 alanını kullanırken sanki kendi içerisinde tanımlanmış bir alanmış gibi, hiç bir belirteç kullanmamaktadır)
Aynı şekilde Cikartma3 dahili üye sınıfı, Hesaplama3 sınıfının içerisinde statik olarak tanımlanmış, private erişim belirleyicisine sahip ilkel int tipindeki sabit2 alanını ve private erişim belirleyicisine sahip dekontBilgileriGoster() yordamına direk olarak erişebilmektedir. ()
Hesaplama3 sınıfının, nesne yordamı olan (-bu yordamın kullanılabilmesi için Hesaplama3 sınıfına ait bir nesne oluşturmak gerekir)ekranaBas(), iki adet parametre alıp, geriye hiçbirşey döndürmez (void). Bu yordamın içerinde Toplama3 dahili üye sınıfına ait nesne oluşturularak, bu dahili üye sınıfın toplamaYap() yordamı çağrılmaktadır. Toplama3 dahili üye sınıfının toplamaYap() yordamından dönen cevap, ekranaBas() yordamının içerisinde ekrana bastırılır. )
Dikkat edilmeye değer diğer bir husus ise sadece bir adet çevreleyici sınıfa ait nesne oluşturup, Bu nesneye bağlı referansı kullanarak, çevreleyici sınıf içerisindeki diğer dahili üye sınıflara ait nesnelerin oluşturulmasıdır. Olaylara daha yakından bakılırsa; ()
Gösterim-7.10:
Hesaplama3 h3 = new Hesaplama3();
Hesaplama3.Toplama3 ht3 = h3.new Toplama3() ;
Hesaplama3.Cikartma3 hc3 = h3.new Cikartma3();
Sadece bir adet Hesaplama3 sınıfına ait nesne oluşturuldu. Bu nesneye bağlı referansı kullanarak (h3), diğer dahili üye sınıflara ait nesneler oluşturulabilir. Buradaki anafikir, çevreleyici sınıfların içerisinde bulunan her dahili üye sınıfa ait bir nesne  oluşturmak için, her seferinde yeni bir çevreleyici sınıfa ait nesne oluşturma zorunluluğu olmadığıdır. Yani çevreleyici sınıfa ait bir nesne, yine çevreleyici sınıf tipindeki bir referansa bağlanırsa, işler daha kestirmeden çözülebilir. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibidir; ()
Sonuc = 10 + 5 + sabit1 = 17
Sonuc = 11 + 6 + sabit1 = 19
Dekont Bilgileri Gosteriliyor
Sonuc = 10 - 5 - sabit2 = 4
 
7.2.1.3.Statik Dahili Üye Sınıflar 
Statik (static) olarak tanımlanmış dahili üye sınıflar, normal dahili üye sınıflardan farklıdırlar. Bu farklılıklar şöyledir: ()
·       Statik dahili üye sınıfına ait nesne oluşturmak için, onu çevreleyen sınıfa ait bir nesne oluşmak zorunda değilizdir. ()
·       Statik dahili üye sınıflar, kendilerini çevreleyen sınıfa ait bağlantıyı (-this-) kaybederler .  ()
Statik dahili üye sınıflar, onları çevreleyen üst sınıfa ait global alanlara (statik veya değil) ve yordamlara (statik veya değil) direk ulaşım şansını kaybeder. Bunun sebebi, kendisini çevreleyen sınıf ile arasındaki bağı kopartmış olmasıdır. Buraya kadar ifade edilenleri örnek üzerinde inceleyelim, ama öncesinde UML diyagramı çizilirse... )
Şekil-7.8. Statik Dahili Üye Sınıflar
Hesaplama4 sınıfının içerisinde, 2 adet dahili üye sınıf oluşturulacaktır; fakat bu dahili üye sınıflardan biri statik olarak tanımlanacaktır. Bu örnekte statik tanımlanacak olan dahili üye sınıf, Toplama4 sınıfıdır. Toplama4 sınıfına ait bir nesne oluşturulmak istenirse, bunun hemen öncesinde Hesaplama4 sınıfına ait bir nesne oluşturulmaz. UML diyagramı Java uygulamasına dönüştürülürse... ()
Örnek: Hesaplama4.java ()
 
public class Hesaplama4 {
 
    int sabit = 2 ; 
      private int ozelsabit = 1 ;
      public static class Toplama4 {   // Statik uye dahili sinif 
        static int toplam ;      // dogru
       int sonuc ;    // dogru
       public int toplamaYap(int a, int b) {
          // return (a+b) + sabit ; ! Hata !
          sonuc = toplam = a+b ;
          return sonuc    ; 
        }
 
       public void dekontOlustur() {
          /* -sabit- alanina ve 
                -ekranaBas() yordamına ulasabilmek icin
                Hesaplama4 sinifina ait nesne olusturmamiz gerekir.
                 */
                   Hesaplama4 hs4 = new Hesaplama4(); //dikkat
                   int a = hs4.ozelsabit ; // dogru
                   hs4.ekranaBas() ; //dogru
                   System.out.println("Dekont olusturuyor = " +
                                      hs4.sabit + " - " +a );
       }
      } // class Toplama4
 
 public class Cikartma4 { //Uye dahili sinif 
 
      int sonuc ;
      // static int sonuc1 ; // ! hata ! 
      public int cikartmaYap(int a, int b) {
       ekranaBas(); // dikkat
       sonuc = (a-b) - ozelsabit ;
       return sonuc   ; // dikkat
      }
 } // class Cikartma4
 
 private void ekranaBas() {
      System.out.println("Hesaplama4.ekranaBas()");
      }
 
 public static void main(String args[]) {
               
      // ! Hata !
      // Hesaplama4.Toplama4 ht=new Hesaplama4().new Toplama4(); 
      Toplama4 tp4 = new Toplama4();
      tp4.dekontOlustur();
      int sonuc = tp4.toplamaYap(10,5);
      System.out.println("Sonuc = 10 + 5 = " + sonuc );
 }
 
} // class Hesaplama4
 
class Hesaplama4Kullan {
 public static void main(String args[]) {
               
      // ! Hata ! 
      // Hesaplama4.Toplama4 ht=new Hesaplama4().new Toplama4() ;
      Hesaplama4.Toplama4 tp4 = new Hesaplama4.Toplama4();
      int sonuc = tp4.toplamaYap(10,5);
      System.out.println("Sonuc = 10 + 5   = " + sonuc );
 }
 
// class Hesaplama4Kullan
 
Statik dahili üye sınıf olan Toplama4 sınıfını yakın takibe alıp, neleri nasıl yaptığını inceleyelim. Toplama4 statik dahili sınıfının içerisinde statik global alan tanımlayabiliriz. Statik olmayan dahili üye sınıfların içerisinde statik global alan tanımlanamaz. ()
Toplama4 statik dahili üye sınıfının, toplamaYap() yordamının içerisinde, Hesaplama4 sınıfına ait global olarak tanımlamış  ilkel (primitive) int tipindeki sabit alanına direk erişilemez. Statik dahili üye sınıflar ile bunları çevreleyen sınıflar arasında this bağlantısı yoktur. Eğer statik dahili üye sınıfın içerisinden, onu çevreleyen sınıfa ait bir alan (statik olmayan) veya yordam (statik olmayan) çağrılmak isteniyorsa, bu bizzat ifade edilmelidir. Aynı Toplama4 statik dahili üye sınıfına ait dekontOlustur()yordamının içerisinde yapıldığı gibi. ()
dekontOlustur() yordamının içerisinde, Hesaplama4 sınıfına ait nesne oluşturulmadan, sabit, ozelsabit  alanlarına ve ekranaBas() yordamına ulaşamazdık. Buradaki önemli nokta, dahili üye sınıf statik olsa bile, kendisine çevreleyen sınıfın private erişim belirleyicisi sahip olan alanlarına (statik veya değil) ve yordamlarına (statik veya değil) erişebilmesidir. ()
Hesaplama4 sınıfının statik olan main() yordamının içerisinde, Toplama4 statik dahili üye sınıfına ait nesnenin nasıl oluşturulduğuna dikkat edelim. Toplama4 statik dahili üye sınıfına ait nesne oluştururken, onu çevreleyen sınıfa ait herhangi bir nesne oluşturmak zorunda kalmadık. ()
Son olarak Hesaplama4Kullan sınıfında statik olarak tanımlanan main() yordamının içerisindeki olayları inceleyelim. Başka bir sınıfın içerisinde statik dahili üye sınıfı ulaşmak için, sadece tanımlama açısından, dahili üye sınıfı çevreleyen sınıfın ismi kullanılmıştır. Mantıklı olanda budur, statik de olsa sonuçta ulaşılmak istenen dahili üye bir sınıfıdır. )
Elimizde iki adet çalıştırılabilir sınıf mevcutur (-main() yordamı olan). Hesaplama4 sınıfını çalıştırdığımızda (java Hesaplama4), sonuç aşağıdaki gibi olur; ()
Hesaplama4.ekranaBas()
Dekont olusturuyor = 2 - 1
Sonuc = 10 + 5 = 15
Eğer Hesaplama4Kullan sınıfı çalıştırılırsa (java Hesaplama4Kullan), sonuç aşağıdaki gibi olur; ()
Sonuc = 10 + 5 = 15
 
7.2.1.4.Statik Dahili Üye Sınıflar ve Statik Yordamlar
Statik dahili üye sınıfların içerisinde statik alanlar bulunduğu gibi, statik yordamlarda bulunabilir. Eğer statik dahili üye sınıfı içerisinde, statik bir yordam oluşturulmuş ise, bu yordamı çağırmak için ne statik dahili üye sınıfına ne de onu çevreleyen sınıfa ait herhangi bir nesne oluşturmak gerekmez. ()
 
Örnek: Hesaplama5.java ()
 
public class Hesaplama5 {
 private static int x = 3 ;
 
 public static class Toplama5 { // Statik uye dahili sinif 
      static int toplam ; // dogru
      int sonuc ;      // dogru
      public static int toplamaYap(int a, int b) {
       // sonuc = a+b + x ; // ! Hata !
      toplam = a + b + x ;
       return toplam    ; 
      }
 } // class Toplama5
 
 public static void main(String args[]) {
      int sonuc = Hesaplama5.Toplama5.toplamaYap(16,8); // dikkat
      System.out.println("Sonuc = 16 + 8 = " + sonuc );
 }
} // class Hesaplama5
 
Toplama5 statik dahili üye sınıfının, statik olan toplamaYap() yordamından, Hesaplama5 çevreliyici sınıfına ait ilkel (primitive) int tipinde tanımlanmış x alanına ulaşılabilir. Bunun sebebi x alanında statik olarak tanımlanmış olmasıdır. main() yordamının içerisinde, toplamaYap() yordamının çağrılışına dikkat edilirse, ne Hesaplama5 sınıfına ait nesne, ne de Toplama5 statik dahili üye sınıfına ait bir nesnenin oluşturulmadığı görülür. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibidir; ()
 
Sonuc = 16 + 8 = 27
 
7.2.1.5.Statik ve Final Alanlar
Statik olmayan dahili üye sınıfların içerisinde, statik alanlar ve yordamlar tanımlanamaz; ama "statikve final" alanlar tanımlanabilir. Bir alanın hem statik hemde final olması demek, onun SABİT olması anlamına geldiği için, Statik olmayan dahili üye sınıfların içerisinde statik ve final alanlar kullanılabilir. )
Örnek: StatikFinal.java ()
 
class CevreliyiciSinif1 {
 
 class DahiliSinif1 { // Dahili uye siniflar
      // static int x = 10 ; // ! Hata !
 }
}
// Dogru
class CevreliyiciSinif2 {
      
 class DahiliSinif2 {
      int x; // Dogru
 }
}
// Dogru
class CevreliyiciSinif3 { 
      
  class DahiliSinif3 {
      static final int x = 0; // Dogru
 }
}
 
 
7.2.1.6.Dahili Üye Sınıflar ve Yapılandırıcılar (Constructors)
Dahili üye sınıfların yapılandırıcıları olabilir.
Örnek: BuyukA.java ()
 
public class BuyukA {
 
 public class B {
      public B() { // yapilandirici
       System.out.println("Ben B sinifi ");
      }
 } // class B
 
 public BuyukA() {
      System.out.println("Ben BuyukA sinifi ");
 }
 
 public static void main(String args[]) {
      BuyukA ba = new BuyukA();
 }
}
 
Dahili üye sınıfını çevreleyen sınıfa ait bir nesne oluşturulduğu zaman,  dahili üye sınıfına ait bir nesne otomatik oluşturulmaz. Yukarıdaki örneğimizde sadece BuyukA sınıfına ait bir nesne oluşturulmuştur ve bu yüzden sadece BuyukA sınıfına ait yapılandırıcı çağrılacaktır. Eğer dahili üye sınıf olan B sınıfına ait yapılandırıcının çağrılmasını isteseydik, main() yordamının içerisine : " BuyukA.newB() " dememiz gerekirdi. )
7.2.1.7.İç içe Dahili Üye Sınıflar 
Bir sınıfın içerisinde dahili üye sınıf tanımlayabilirsiniz. Tanımlanan bu dahili üye sınıfın içerisinde, yine bir dahili üye sınıf tanımlayabilirsiniz... bu böyle sürüp gidebilir... ()
Örnek: Abc.java ()
 
public class Abc {
 
 public Abc() {       // Yapilandirici
      System.out.println("Abc nesnesi olusturuluyor");
 }
 
 public class Def {
      public Def() { // Yapilandirici
        System.out.println("Def nesnesi olusturuluyor");
      }
 
      public class Ghi {
       public Ghi() { // Yapilandirici 
          System.out.println("Ghi nesnesi olusturuluyor");
       } 
 
      } // class Ghi    
 
 } //class Def    
 
 public static void main( String args[] ) {
      Abc.Def.Ghi ici_ice = new Abc().new Def().new Ghi();
 }
 
} // class Abc
 
Bu örnekte iç içe geçmiş üç adet sınıf vardır. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibi olur:
Abc nesnesi olusturuluyor
Def nesnesi olusturuluyor
Ghi nesnesi olusturuluyor
 
7.2.1.8.Soyut (Abstract) Dahili Üye Sınıflar
Dahili üye sınıflar, soyut (abstract) sınıf olarak tanımlanabilir. Bu soyut dahili üye sınıflardan türeyen sınıflar, soyut dahili üye sınıfların içerisindeki gövdesiz (soyut) yordamları iptal etmeleri gerekmektedir. Örneğimize geçmeden evvel, UML diyagramını inceleyelim. )
Şekil-7.9. Soyut Dahili Üye Sınıflar
Hayvan sınıfının içerisinde soyut (abstract) dahili üye sınıf olarak tanımlanmış Kus sınıfı iki adet gövdesiz (soyut-abstract) yordamı olsun, uc()ve kon().Kartal sınıfı, soyut dahili üye sınıf olan Kus sınıfından türetilebilir. )
Örnek: HayvanKartal.java ()
 
class Hayvan {
 
 abstract class Kus { 
    public abstract void uc ();
    public abstract void kon();
 }
 
 public void avlan() {
    System.out.println("Hayvan avlaniyor...");
 }
}
 
class Kartal extends Hayvan.Kus {
 public void uc() {
    System.out.println("Kartal Ucuyor...");
 }
 public void kon() {
    System.out.println("Kartal Konuyor...");
 }
 
 // public Kartal() { } // ! Hata !
 
 public Kartal(Hayvan hv) { 
    hv.super(); //Dikkat
 }
 
 public static void main(String args[]) {
    Hayvan h = new Hayvan(); //Dikkat
    Kartal k = new Kartal(h);
    k.uc();
    k.kon();
 }
}
 
Kartal sınıfının içerisinde, soyut dahili üye sınıf olan Kus sınıfının, gövdesiz olan iki yordamı iptal edilmiştir. Olayları sırası ile inceleyelim, Kartal sınıfına ait bir nesne oluşturulmak istense bunun öncesinde Kus sınıfına ait bir nesnenin oluşturulması gerekir çünkü Kartal sınıfı Kus sınıfından türetilmiştir. Buraya kadar sorun yok, fakat asıl kritik nokta Kus sınıfının dahili üye sınıf olmasıdır. Daha açık bir ifade ile, eğer Kus sınıfına ait bir nesne oluşturulacaksa, bunun öncesinde elimizde Kus sınıfının çevreleyici sınıfı olan Hayvan sınıfına ait bir nesne bulunması zorunluluğudur. Kus sınıfı statik dahili üye sınıf olmadığından, Hayvan sınıfına bağımlıdır. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibidir; ()
Kartal Ucuyor...
Kartal Konuyor...
Kartal sınıfının statik olarak tanımlanmış main() yordamının içerisine dikkat edersek, önce Hayvan sınıfına ait bir nesne sonrada Kartal sınıfına ait bir nesne oluşturduk. Daha sonra Hayvan sınıfı tipinde parametre kabul eden, Kartal sınıfının yapılandırıcısına, bu referansı pasladık. Kartal sınıfına ait yapılandırıcının içerisinde super() anahtar kelimesi ile, Hayvan sınıfının varsayılan yapılandırıcısını çağrılmıştır. ()
Gösterim-7.11:
CevreliyiciSinif.super() ; 
Eğer Kus sınıfı, statik dahili üye sınıfı yapılsaydı, super() anahtar kelimesini kullanılmak zorunda değildi. Bunun sebebi, statik olan dahili üye sınıfların onları çevreleyen sınıflara bağımlı olmamasıdır. Yukarıdaki örnek bu anlatılanlar ışığında tekrardan yazılırsa. ()
Örnek: HayvanKartal1.java ()
 
class Hayvan1 {
 
 static abstract class Kus1 { 
    public abstract void uc ();
    public abstract void kon();
 }
 
 public void avlan() {
    System.out.println("Hayvan avlaniyor...");
 }
}
 
class Kartal1 extends Hayvan1.Kus1 {
 public void uc() {
    System.out.println("Kartal1 Ucuyor...");
 }
 public void kon() {
    System.out.println("Kartal1 Konuyor...");
 }
 
  public Kartal1() { } // dogru
 
 public static void main(String args[]) {
    Kartal1   k1 = new Kartal1();
    k1.uc();
    k1.kon();
 }
}
 
Yukarıdaki örneğimizden görüldüğü üzere, artık Kus sınıfına ait bir nesne oluşturmak istersek, bunun hemen öncesinde Hayvan sınıfına ait bir nesne oluşturmak zorunda değilizdir. Bunun sebebi, Kus sınıfının statik dahili üye sınıfı olmasından kaynaklanır. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibidir; ()
 
Kartal1 Ucuyor...
Kartal1 Konuyor...
 
7.2.1.9.Türetilebilen Dahili Üye Sınıflar 
Dahili üye sınıflar, aynı normal sınıflar gibi başka sınıflardan türetilebilirler. Böylece diğer dillerde olan çoklu kalıtım desteğinin bir benzerini Java programlama dilinde de bulabiliriz. Dahili sınıfların varoluş sebeplerini biraz sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Örneğimize geçmeden evvel, UML diyagramımızı inceleyelim; )
Şekil-7.10. Türetilebilen Dahili Üye Sınıflar
Dahili üye sınıf olan SuperMotor sınıfı, Motor sınıfından türetilmiştir. UML diyagramını Java uygulamasını dönüştürüp, olayları daha somut bir şekilde incelersek. ()
 Örnek: YarisArabasi.java ()
 
class Motor {
 public void calis() {
    System.out.println("Motor Calisiyor");
 }
 public void dur() {
    System.out.println("Motor Durdu");
 }
}
 
public class YarisArabasi {
 public void hizYap() {
    System.out.println("YarisArabasi hiz yapiyor");
 }
 public class SuperMotor extends Motor {
    public void calis() { // iptal etti (override)
      System.out.println("SuperMotor Calisiyor");
    }
    public void dur() { // iptal etti (override)
      System.out.println("SuperMotor Durdu");
    }
 }
}
 
Dahili üye sınıflar, başka sınıflardan türetilebildiği gibi arayüzlere erişip, bunların  içlerindeki gövdesiz yordamları iptal edebilir, aynı normal sınıflar gibi... ()
7.2.2.Yerel Sınıflar (Local Classes)
Yerel sınıflar, yapılandırıcıların (constructor), sınıf yordamlarının (statik yordam), nesne yordamların, statik alanlara toplu değer vermek için kullandığımız statik bloğun (bkz:bölüm 3) veya statik olmayan alanlara toplu değer vermek için kullandığımız bloğun (bkz:bölüm 3) içerisinde tanımlanabilir. Yerel sınıfların genel gösterimi aşağıdaki gibidir; )
Gösterim-7.12:
 
public class Sinif {
 public void yordam() {
    public class YerelSinif {
      //...
    }     
  }
}
 
Yerel sınıflar, yalnızca içinde tanımlandıkları, yordamın veya bloğun içerisinde geçerlidir. Nasıl ki dahili üye sınıfların çevreleyici sınıfları vardı, yerel sınıfların ise çevreleyici yordamları veya blokları vardır. Yerel sınıflar tanımlandıkları bu yordamların veya  blokların dışarısından erişilemezler. )
Yerel sınıflara ait ilk özellikleri verelim;
·       Yerel sınıflar tanımlandıkları yordamın veya bloğun dışından erişilemezler. ()
·       Yerel sınıflar başka sınıflardan türetilebilir veya arayüzlere (interface) erişebilir. ()
·       Yerel sınıfların yapılandırıcıları olabilir. ()
Yukarıdaki özelikleri Java uygulamasında ispatlanırsa;
Örnek: Hesaplama6.java ()
 
interface Toplayici {
 public int hesaplamaYap() ;
}
 
public class Hesaplama6 {
      
 public int topla(int a, int b) {
    class Toplama6 implements Toplayici {
      private int deger1 ;
      private int deger2;
      public Toplama6(int deger1, int deger2) { // yapilandirici
        this.deger1 = deger1;
        this.deger2 = deger2;
     }
             
      public int hesaplamaYap() { // iptal etti (override)
        return deger1+deger2;
      }
 
    } // class Toplama6
 
    Toplama6 t6 = new Toplama6(a,b);
    return t6.hesaplamaYap();
 }
 
 public void ekranaBas() {
    // Toplama6 t6 = new Toplama6(2,6,); // !Hata!-Kapsama alanının dışı
 }
 
 public static void main(String args[]) {
      Hesaplama6 h6 = new Hesaplama6();
    int sonuc = h6.topla(5,9);
    System.out.println("Sonuc = 5 + 9 = " + sonuc );
 }
} // class Hesaplama6
 
Bu örneğimizde Toplama6 yerel sınıfdır. Yerel bir sınıf, başka bir sınıfdan türetilebilir veya bir arayüze erişip, onun gövdesiz yordamlarını iptal edebilir, aynı normal sınıflar gibi. Toplama6 yerel sınıfı, Hesapliyici arayüzüne eriştiğinden, bu arayüzün gövdesiz yordamı olan hesaplamaYap() yordamını iptal etmek zorundadır. ()
Toplama6 yerel sınıfı, Hesaplama6sınıfının topla() yordamının içerisinde tanımlanmıştır. Bunun anlamı, Toplama6 yerel sınıfına yanlızca topla() yordamının içerisinde erişilebileceğidir. Hesaplama6 sınıfının nesne yordamı olan (bu yordama ulaşmak için Hesaplama6 sınıfına ait nesne oluşturmamız gerektiği anlamında...)ekranaBas() yordamının içerisinden, Toplama6 yerel sınıfına ulaşılamaz çünkü Toplama6 yerel sınıfı, ekranaBas() yordamının kapsama alanının dışında kalmaktadır. Uygulamamızın çıktısı aşağıdaki gibi olur; )
Sonuc = 5 + 9 = 14
Yerel sınıflara diğer özellikler aşağıdaki gibidir;
·       Yerel sınıflar, içinde bulundukları yordamın sadece finalolan değişkenlerine ulaşabilirler. ()
·       Yerel sınıflar, statik veya statik olmayan yordamların içerisinde tanımlanabilirler. ()
·       Yerel sınıflar, private, protected ve public  erişim belirleyicisine sahip olamazlar sadece friendly erişim belirleyicisine sahip olabilirler. ()
·       Yerel sınıflar, statik olarak tanımlanamaz. ()
Yukarıdaki kuralları, bir örnek üzerinde uygularsak...
Örnek: Hesaplama7.java ()
 
public class Hesaplama7 {
 public static int topla(int a, final int b) {
    int a_yedek = a ;
     class Toplama7 {
      private int x ; // dogru
      public int y ; // dogru
      // protected int z = a_yedek ; // ! Hata !
      int p ; // dogru
      public int degerDondur() { 
        // int degera = a ; // Hata
        int degerb = b ; 
        return b ;
      }
    }   // class Toplama7
 
    Toplama7 t7 = new Toplama7();
    return t7.degerDondur();
 }
 
 public void ekranaBas() {
     
      /* yerel siniflar sadece friendly erisim
                        belirleyicisine sahip olabilirler 
                       
        public class Toplama8 {
          public void test() {}
       } // class Toplama8
        
      */
 } // ekranaBas
 
 public void hesaplamaYap() {
 
      /* yerel sinif sadece friendly erisim
                   belirleyicisine sahip olabilirler
                       
        static class Toplama9 {
          public void abcd() { 
          }
       } // class Toplama9
        
      */
 } // hesaplamaYap
 
 public static void main(String args[]) {
 
    int sonuc = Hesaplama7.topla(5,9);
    System.out.println("Sonuc   " + sonuc );
 }
} // class Hesaplama7
 
Toplama7 yerel sınıfı, Hesaplama7 sınıfının, statik olan  topla() yordamının içerisinde tanımlanmıştır ve sadece topla() yordamının içerisinde geçerlidir. Toplama7 yerel sınıfı, topla() yordamının içerisindeki final özelliğine sahip olan yerel değişkenlere erişip onları kullanabilir. Bu sebepten dolayı, ilkel (primitive) int tipinde tanımlanmış olan a ve a_yedek yerel değişkenlerine Toplama7 yerel sınıfının içerisinden erişilemez, bu bir hatadır)
Hesaplama7 sınıfının, nesne yordamı olan ekranaBas() içerisinde tanımlanmış olan Toplama8 yerel sınıfı hatalıdır. Hatanın sebebi Toplama8 yerel sınıfının public erişim belirleyicisine sahip olmasıdır. Yukarıda belirtildiği üzere, yerel sınıflar ancak friendly erişim belirleyicisine sahip olabilir. ()
Aynı şekilde Hesaplama7 sınıfının, nesne yordamı olan hesaplamaYap() içerisinde tanımlanmış olan Toplama9 yerel sınıfı hatalıdır. Bu hatanın sebebi, Toplama9yerelsınıfının statik yapılmaya çalışılmasıdır. Az evvel belirtildiği gibi, yerel yordamlar, statik olarak tanımlanamazlardı. Uygulamanın çıktısı aşağıdaki gibidir; ()
 
Sonuc   9
 
7.2.3.İsimsiz  Sınıflar (Anonymous Classes)
İsimsiz sınıflar, isimsiz ifade edilebilen  sınıflardır. İsimsiz sınıflar havada oluşturulabildiklerinden dolayı bir çok işlem için çok avantajlıdır, özellikle olay dinleyicilerin (event listeners) devreye sokulduğu uygulamalarda sıkça kullanılırlar. İsimsiz sınıfların özellikleri aşağıdaki gibidir; ()
 
·       Diğer dahili sınıf çesitlerinde olduğu gibi, isimsiz sınıflar direk extends ve implements anahtar kelimelerini kullanarak, diğer sınıflardan türetilemez ve arayüzlere erişemez. ()
·       İsimsiz sınıfların herhangi bir ismi olmadığı için, yapılandırıcısında (constructor) olamaz. ()
Yukarıdaki kuralları, bir örnek üzerinde uygularsak...
 
Örnek: Hesaplama8.java  ()
 
interface Toplayici {
      public int hesaplamaYap() ;
}
 
public class Hesaplama8 {
 
      public Toplayici topla(final int a, final int b) {
               return new Toplayici() {
                       public int hesaplamaYap() {
                                
                                // final olan yerel degiskenlere ulasabilir. 
                                return a + b ; 
                       }
               }; // noktali virgul sart
 
      } // topla, yordam sonu
 
 
      public static void main(String args[]) {
 
               Hesaplama8 h8 = new Hesaplama8();
               Toplayici t = h8.topla(5,9);
               int sonuc = t.hesaplamaYap();
               System.out.println("Sonuc = 5 + 9 = " + sonuc );
      }
} // class Hesaplama8
 
 
 
Hesaplama8 sınıfının, topla() yordamı Toplayici arayüzü tipindeki nesneye bağlı bir referans geri döndürmektedir. Toplayici arayüzü tipindeki nesneye bağlı bir referans geri döndürmek demek, Toplayici arayüzüne erişip onun gövdesiz olan yordamlarını iptal eden bir sınıf tipinde nesne oluşturmak demektir. Sonuçta bir arayüze ulaşan sınıf, ulaştığı arayüz tipinde olan bir referansa bağlanabilirdi. " Buraya kadar tamam ama isimsiz sınıfımız nerede... diyebilirsiniz. Olaylara daha yakından bakılırsa; ()
Gösterim-7.13:
 
return new Toplayici() {
 public int hesaplamaYap() {
                                
      // final olan yerel degiskenlere ulasabilir. 
      return a + b ; 
  }
}; // noktali virgul sart
 
İşte isimsiz sınıfımız !! .Yukarıdaki ifade yerine, topla() yordamın içerisinde yerel bir sınıf da yazılabilirdi. )
Gösterim-7.14:
 
public Toplayici topla(final int a, final int b) {
 public class BenimToplayicim implements Toplayici {
      public int hesaplamaYap() {
             
      // final olan yerel degiskenlere ulasabilir.              
      return a + b ;
   }
 } // yordam sonu
 return new BenimToplayicim();
}
 
İsimsiz sınıfları, yerel sınıfların kısaltılmışı gibi düşünebilirsiniz. Yerel sınıflarda return new BenimToplayicim() yerine, isimsiz sınıflarda hangi sınıf tipinde değer döndürüleceği en başta belirtilir. )
Gösterim-7.15:
 
return new Toplayici() { ....
 ...
};
 
İsimsiz sınıflarda, yerel sınıflar gibi içinde bulundukları yordamın sadece final olarak tanımlanmış yerel değişkenlerine erişebilirler. ()
Yukarıdaki örneğimizde, isimsiz sınıfımız, Toplayici arayüzüne erişip onun gövdesiz sınıflarını iptal etmiştir, buraya kadar herşey normal. Peki eğer isimsiz sınıfımız, yapılandırıcısı parametre olan bir sınıftan türetilseydi nasıl olacaktı? Belirtildiği üzere isimsiz sınıfların yapılandırıcısı olamaz. ()
 
Örnek: Hesaplama9.java ()
 
abstract class BuyukToplayici {
 private int deger ;
 public BuyukToplayici(int x) {
    deger = x ;
 }
 public int degerDondur() {
    return deger ;
 }
 public abstract int hesaplamaYap() ; // iptal edilmesi gerek
}
 
public class Hesaplama9 {
 public BuyukToplayici degerGoster( int gonderilen ) {
    return new BuyukToplayici( gonderilen ) {
      public int hesaplamaYap() { //iptal etti (override)
        return super.degerDondur() + 5 ;
      }                         
    }; // noktali virgul sart
 } // degerGoster , yordam sonu
         
  public static void main(String args[]) {
               
      Hesaplama9 h9 = new Hesaplama9();
    BuyukToplayici bt = h9.degerGoster(5);
    int sonuc = bt.hesaplamaYap();
    System.out.println("Sonuc = " + sonuc );
 }
} // class Hesaplama9
 
BuyukToplayici sınıfı soyuttur, bunun anlamı bu sınıfın içerisinde en az bir tane gövdesiz yordam olduğudur. BuyukToplayici sınıfının içerisindeki hesaplamaYap() gövdesiz yordamını,  BuyukToplayici sınıfından türetilen alt sınıflar tarafından iptal edilmek zorundadır)
Bu örneğimizde ilginç olan iki nokta vardır. Birincisi, isimsiz bir sınıfın, soyut bir yordam dan türetilmesi, ikincisi ise türetilme yapılan BuyukToplayici sınıfına ait yapılandırıcısının parametre almasıdır. İsimsiz sınıfımızın yapılandırıcısı olamayacağından dolayı, BuyukToplayici sınıfına ait parametre alan yapılandırıcıyı burada çağıramayız. Bu işlemi BuyukToplayici sınıfından türetilen isimsiz sınıfımızı oluştururken yapmalıyız. )
İsimsiz sınıfların içerisinde, onları çevreleyen yordamların final olmayan yerel değişkenleri kullanılamaz. “Peki ama bu örnekte kullanılıyor...” diyebilirsiniz. ()
 
Gösterim-7.16:
 
public BuyukToplayici degerGoster( int gonderilen ) {   
  return new BuyukToplayici( gonderilen ) {
    public int hesaplamaYap() { //iptal etti (override)
      return super.degerDondur() + 5 ;
    }                         
  }; // noktali virgul sart
 
} // degerGoster , yordam sonu
 
İlkel int tipinde tanımlanmış gonderilen yerel değişkeni, degerGoster() yordamına aittir, isimsiz sınıfımızın içerisinde kullanılmamıştır. return new BuyukToplayici(gonderilen)ifadesi, degerGoster() yordamına dahil olduğundan bir sorun çıkmaz. Eğer uygulamamızı çalıştırırsak, ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. ()
 
Sonuc = 10
 
7.2.4.Fiziksel İfade
İçerisinde Java kodları olan fiziksel bir dosya derlendiği (compile) zaman,  bu fiziksel dosya içerisinde tanımlanmış her bir sınıf için, fiziksel bir .class dosyası oluşturulur. Peki olaylar dahili sınıflar içinde aynı mıdır? Her bir dahili sınıf için, bir fiziksel .class dosyası oluşturulur mu? Eğer oluşturuluyorsa ismi ne olur?  ()
Her bir dahili sınıf için (3 çeşit dahili sınıf içinde geçerli) fiziksel .class dosyası oluşturulur. Bu .class dosyasının ismi ise, çevreleyen sınıfın ismi + $ + dahili sınıfın ismi şeklindedir. Hesaplama1.java örneğimizden bir gösterim yaparsak; )
Gösterim-7.17:
 
Hesaplama1$1.class         
Hesaplama1$Bolme.class     
Hesaplama1$Carpma.class    
Hesaplama1$Cikartma.class 
Hesaplama1$Toplama.class   
Hesaplama1.class           
 
Hesaplama1 sınıfı, Bolme, Carpma, Cikartma ve Toplama sınıflarının çevreliyici sınıfıdır, böyle olunca  dahili sınıflarımıza ait .class dosyasının ismi de ÇevreliyiciSınıf$DahiliSınıf  biçiminde olduğunu görürüz.  ()
Java,  Hesaplama9.java örneğimizdeki isimsiz sınıf için nasıl bir .class dosyası oluşturur? Cevabı hemen aşağıdadır; ()
Gösterim-7.18.
 
Hesaplama9$1.class
Hesaplama9.class
 
Java, Hesaplama9.java  içerisinde belirtilmiş isimsiz sınıfa ait .class dosyası oluştururken isim olarak 1 (bir)   kullanmıştır. Eğer aynı çevreliyici sınıf içerisinde iki adet isimsiz sınıf olsaydı, bu isimsiz sınıfların ismi 1 ve 2 olacaktı. ()
Gösterim-7.19:
 
Hesaplama9$1.class
Hesaplama9$2.class
Hesaplama9.class
 
7.2.5.Neden Dahili sınıflar? 
Dahili üye sınıflar, yerel sınıflar, isimsiz sınıflar hepsi çok güzel ama Java programlama dili neden bunlara ihtiyaç duymuş olabilir? Şimdiye  kadar normal sınıflarımızla güzel güzel idare edebiliyorduk diyebilirsiniz. Dahili sınıfların var olmasındaki neden çoklu kalıtıma (multiple inheritance) tam desteği sağlamaktır.  )
Arayüzler ile çoklu kalıtım desteğini kısmen bulabiliyorduk ama bu tam değildi. Tam değildi çünkü bir sınıf iki normal sınıftan türetilemiyordu, bunun sakıncalarını tartışmıştık. Fakat bazı zamanlarda, arayüzler dışında, normal sınıflara ihtiyaç duyabiliriz. Normal sınıflar derken, soyut olmayan, problem çözmek için tasarlanmış işleyen sınıflardan bahsediyorum. Bu işleyen sınıfların iki tanesine aynı anda ulaşıp türetme yapılmıyorduk ama bu isteğimize artık dahili sınıflar ile ulaşabiliriz. ()
Java, dahili sınıflar ile çoklu kalıtım olan desteğini güvenli bir şekilde sağlamaktadır. Dahili sınıflar, kendilerini çevreleyen sınıfların hangi sınıftan türetildiğine bakmaksızın bağımsız şekilde ayrı sınıflardan türetilebilir veya başka arayüzlere erişebilir.     )
Örnek Java kodumuzu incelemeden evvel, UML diyagrama bir göz atalım.
Şekil-7.11. Dahili sınıflara neden ihtiyaç duyarız ?
UML diyagramından olayları kuş bakışı görebiliyoruz. AnaSinif sınıfından türetilmiş TüretilmisSinif sınıfının içerisinde iki adet dahili üye sınıf bulunmaktadır. Dahili üye sınıf olan BB ve CC sınıfları da, B ve C sınıflarından türetilmişlerdir. Bu örneğimizdeki ana fikir, bir sınıfın içerisinde dahili üye sınıflar kullanılarak çoklu kalıtımın güvenli bir şekilde yapılabildiğini göstermektir. UML diyagramını Java uygulamasına dönüştürürsek; ()
 
Örnek: TuretilmisSinif.java ()
 
class AnaSinif {
 public void ekranaBas(String deger) {
    System.out.println( deger );
 }
}
 
class B {
 public String degerDondur() {
    return "B"; 
  }
}
 
class C {
 public int topla(int a , int b) {
     return a+b ;
 }
}
 
public class TuretilmisSinif extends AnaSinif {
 
 public class BB extends B {
    public BB() { // yapılandırıcı
      ekranaBas( "Sonuc = " + degerDondur() );
    }
 
 }
 
 public class CC extends C { 
    public CC( int a , int b ) { // yapılandırıcı
      ekranaBas("Sonuc = " + topla(a,b) );
    }
 }
 
 public static void main( String args[] ) {
    TuretilmisSinif.BB tbb= new TuretilmisSinif().new BB();
    TuretilmisSinif.CC tcc= new TuretilmisSinif().new CC(6, 9);
 
 }
}
 
TuretilmisSinif sınıfımız, AnaSinif sınıfından türetilmiştir fakat bu dahili sınıfların başka sınıflardan türetilmelerine engel teşkil etmez. Her bir dahili sınıfın kendine ait bir durumu olabilir. Dahili sınıflar kendilerini çevreleyen sınıflardan bağımsızdır. Dahili sınıflar ile onları çevreleyen sınıflar arasında kalıtımsal bir ilişki olmak zorunda değildir, geçen bölümlerde incelediğimiz "bir" ilişkisi, Kaplan bir Kedidir gibi. )
Örneğimize geri dönersek, B sınıfından türetilmiş BB sınıfı ve C sınıfından türetilmiş CCsınıfı, Anasinif sınıfına ait ekranaBas() yordamını kullanarak sonuçlarını ekrana yansıtabilmektedirler. Olaylara bu açıdan baklacak olursa, TüretilmisSinif sınıfın sanki üç ayrı işleyen (normal) sınıftan  güvenli ve kolay bir şekilde türetilmiş olduğu görülür. )
Uygulamamızın çıktısı aşağıdaki gibi olur; 
 
Sonuc = B
Sonuc = 15
 
 
Bu dökümanın her hakkı saklıdır.
© 2004
 
Bu makaleyi beğendin mi? Yorumunu Yaz!Sizden Gelen Yorumlar:

Yorum Yazın

gözde(6.4.2014 11:01:48)
bilgisayar mhendisi ve progrmcısı aynı değil dimi?
%100 %0 %0
Katılıyorum Çekimserim Katılmıyorumömer(elekrik elktronik mühendisi)(5.4.2014 12:55:03)
mükemmel java notlarınız hepside çok işime yaradı sınavlardan önce.. allah razı olsun..devamını bekleriz java konuları için söylüyorum..
%100 %0 %0
Katılıyorum Çekimserim KatılmıyorumHüseyin(11.5.2012 16:13:41)
Dostum buları yazarken hiç mi yorulmadın:) helal olsun adamım. Çok faydası olacak. Allah razı olsun sizden.
%100 %0 %0
Katılıyorum Çekimserim KatılmıyorumAhmet(7.5.2012 11:01:55)
Mükemmel bir yazı çok teşekkürler ..
%100 %0 %0
Katılıyorum Çekimserim KatılmıyorumBilgisayar Mühendisi(31.5.2010 21:38:16)
Bu açıklamalr çok başarılı, çok teşekkür ediyorumm
%80 %7 %13
Katılıyorum Çekimserim Katılmıyorum


Copyright© 2001-2024. Bilgisayar Mühendisleri Portalı | Bütün hakları saklıdır.